EVENT

PPP VÄLKOMMEN TILL OSS!

PING PONG POWER handlar lika mycket om att ta emot nya målgrupper till hemmaplansmiljön som att söka sig till nya miljöer.

PPP: Välkommen till oss! syftar till att starta igång nya tider där människor kontinuerligt får möta bordtennisen i den egna föreningsverksamheten.
Tillvägagångssätt kan antingen vara att genomföra en klassisk pingisskolestruktur med återkommande pass för en ny specifik PPP-grupp, eller att köra öppet hus-varianten där olika människor från nya målgrupper bjuds in under en period. Om tider är ett hinder i den ordinarie hallen, undersök möjligheten till andra lokaler! Kontentan ska vara enkel, nya människor ska få möta en välkomnande, inkluderande och lärande miljö med massor av bordtenniskärlek!

För att kunna söka PPP: Välkommen till oss! ska föreningen också ansöka PPP: Turnébesök. Projekten ska hänga ihop.

Aktiviteten ska vara rullande minst 1 gång/vecka i minst 10 veckor.

Hur går ansökan till?
Ansökan görs av förening i Idrottsmedel. Efter behandling av SBTF, och om projektet blivit godkänt, kan projektet starta. Projektstöd betalas ut efter ekonomisk redovisning.

Projektstöd per grupp/verksamhet: 7000 kronor.

En förening kan ansöka om (max) två olika grupper/verksamhet under 2022, det kan göras vid olika tillfällen.

Programmet kan sökas av 50 föreningar.