TURNÉ

PPP TURNÉ

Förening har möjlighet att genom PPP Turné synliggöra pingisen och sin verksamhet. Projektet syftar till att ta ut pingisen till platser och målgrupper som föreningen normalt inte möter i sin dagliga verksamhet. Det kan handla om skolor, köpcentrum, bibliotek, torg, idrottssvaga områden med mera. Huvudsyftet är att under dagen genomföra olika aktiviteter och prova på-tillfällen som aktiverar många människor.
Förening kan ha möjlighet att ansöka om upp till tre externa event under 2022.
En beviljad ansökan ger möjlighet till 4000 kronor per besök. Tips! Om bord inte finns tillgängligt på platsen kör ut ett av föreningens egna bord till platsen! Eller varför inte köpa ett utdragbart nät – pingis kan spelas på nästan vad som helst.Hur går ansökan till?

Ansökan görs i Idrottsmedel-applikationen och ska innehålla följande information:
• Planerad verksamhet och genomförandeplan.
• En tydligt specificerad budget för aktiviteten. Minst 4000 kronor ska vara budgeterat för aktiviteten.
• En plan för dokumentering och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas.
• En målredogörelse för hållbarhetsarbetet – vilka effekter ska aktiviteten ge på längre sikt.
• Beviljat projekt kan genomföras enligt plan. Projektstöd betalas ut i samband med uppföljning och återrapport.

Expansion – PING PONG POWER: Äldreturné
Samma upplägg som PPP: Turné men där syftet är att möta äldre vuxna och pensionärer. Platser kan vara äldreboende, föreningar, organisationer med mera. Ansökan görs separat till Svenska Bordtennisförbundet via mejl till eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com