PARA

PPP PARA

Insatser som verkar för rekrytering inom och ut-veckling av redan befintlig eller ny parabordtennisverksamhet. Under hösten 2021 har en rad olika projekt inom området genomförts, exempelvis prova på-dagar och träningsmöjligheter för nya para-spelare.

För mer information och intresseanmälan, kontakta eskil.tyrberg@svenskbordtennis.com