OM PING PONG POWER

OM PING PONG POWER

PING PONG POWER är ett samlingsnamn för en modern bordtennisrörelse – en rörelse som omfamnar olika och nya målgrupper vilket tydligare återspeglar den mångfald av människor som samhället består av.

Syftet är enkelt – bordtennisfamiljen behöver utmana sig själv i vad en bordtennisverksamhet kan – och bör vara.

I likhet med tidigare beprövade aktiviteter som ”pingisens dag”, ”prova på pingis”, ”skolpingisaktivitet” handlar PING PONG POWER mycket om att synliggöra bordtennisen i andra miljöer än den ordinarie. PING PONG POWER vill dock bredda perspektivet för platser och människor vi söker – och möter.

Vinsterna för svensk bordtennis kan på sikt bli väldigt stora. Genom att ha en öppen, inkluderande och nyfiken syn på hur en verksamhet kan förändras, kan vi också skapa nya möjligheter för hur vår verksamhet kan se ut – och därmed bli fler.

SBTF kommer de närmsta åren att prioritera en betydande del av tillgängliga projektmedel för detta ändamål.

Under år 2022 prioriteras följande sökbara områden inom PING PONG POWER.

  • PING PONG POWER: Turné
  • PING PONG POWER: Välkommen till oss!
  • PING PONG POWER: Bordet
  • PING PONG POWER: Event
  • PING PONG POWER: Para
  • PING PONG POWER: Engagemang & ledarskap
  • PING PONG POWER: Tjejraketen! (lanseras 2022)
  • PING PONG POWER: Matchboll (lanseras 2022)