Ett minipingisbord kan skänka mycket glädje. Fråga bara Sollefteå/Kramfors Afasiförening som för ett tag sedan erhöll just ett sådant som en del i det arbete som PING PONG POWER-organisationen bedriver.
Afasi är en funktionsnedsättning som ca 12000 av 30000 stroke patienter drabbas av varje år. Afasi kan även bero på yttre våld, trafikolyckor eller operationer som gått snett. Skador som gör att man tappar förmågan att tala och kommunicera. Personen kan också bli förlamad. Hur stora skadorna kan vara är väldigt individuellt.
Att spela bordtennis hoppas föreningen ska bli en positiv påverkan på minnet och kanske förmågan att kommunicera blir bättre eller att det blir lättare att bibehålla det tal man har kvar.
Att det varit en rolig och annorlunda träning kan alla intyga.
– Istället för att sitta vid en dator och träna tal och skrift så är det en fysisk aktivitet. Dessutom tränas balans och koncentration och det är också något alla kan göra, berättar Siv Pettersson, handledare vid Sollefteå/Kramfors Afasiförening.
I augusti när verksamheten startar efter sommar uppehåll kommer föreningen på att intensifiera spelandet. Bjuda in andra föreningar att prova på och att ordna en tävling
för att locka fler att aktivera sig.
Föreningen har även planer på att kontakta Afasiförbundet i Stockholm och berätta om det positiva gensvaret som bordtennisen gett.
– Jag har en förhoppning om att detta ska vara förlösande. De får använda den kreativa sidan av hjärnan som är den vi vill hantera, mycket kommer automatiskt och spontant genom den, säger Siv Pettersson avslutningsvis.
På bilden är Gunilla Backéus och Kenneth Brolin inne i en mycket jämn och spännande match.