EVENT

PPP MATCHBOLL

Under våren 2022 kommer Svenska Bordtennis-förbundet att rulla ut en ny omfattande kombinationssatsning – PING PONG POWER: Matchboll.

Inom ramen för svensk bordtennis utveckling finns paraplyet PING PONG POWER identifierat som en bred satsning med en majoritetsviktning mot nyskapande former för rekrytering mot för oss nya målgrupper och för oss nya sätt att arbeta på. I detta program, som kommer att erfordra en stor tyngdpunkt av SBTF:s ekonomiska stöd de närmsta åren, har vi identifierat ett särskilt projekt – Matchboll.

Projektet tangerar med en mängd av mer traditionella utvecklingsspår inom tävling, träning och utbildning. Detta kan enkelt beskrivet menas med att vi här ska våga fokusera på att nå den konventionella bordtennisspelaren och bordtennistränaren. Med en tydlig struktur och med en ambitiös målsättning, både vad gäller kvantitet, kvalitet och framtida sportsliga framgångar, ska projekt PING PONG POWER: Matchboll ge oss ett stort och tillgängligt smörgåsbord av identifierade värden:
Aktiv rekrytering – jämställdhet – lagorienterat matchupplägg – spelarutveckling – tränarutveckling – fokuserad utbildning – festival!

PING PONG POWER: Matchboll är i grunden format som ett tävlingsupp-lägg där vi hakar på tränings- och utbildningskomponenter för både spelare och ledare enligt en röd tråd från förening till distrikt till SBTF. Upplägget kan sägas hämta inspiration från organiseringen kring klassiska Bästa 4:an, men har en tydlig modernisering och anpassning för att nå sitt uttala-de syfte på ett mer kraftfullt sätt.

Projektet kommer att presenteras separat under våren 2022 och göras sök-bart för föreningar under tredje kvartalet 2022.