EVENT

PPP EVENT

Din förening vill slå på stort! Ni vill genomföra en heldag i den stora hallen med många aktiviteter. Bjud in samhället, bostadsområdet, näringslivet, organisationer, politiken. En dagfestival med massor av bordtenniskärlek!

Då kan ni söka PING PONG POWER: EventProjektstöd kan sökas om 15 000 – 20 000 kronor, vilket ska subventionera hallhyror, arvoden, material, marknadsföring med mera.

Vad ska ansökan innehålla?

  • Planerad verksamhet och genomförandeplan.
  • En tydligt specificerad budget för aktiviteten. Minst 15 000 – 20 000 kr ska vara budgeterat för aktiviteten.
  • En plan för dokumentering och uppföljning samt redogörelse för hur projektet kan följas.
  • En målredogörelse för hållbarhetsarbetet – vilka effekter ska aktiviteten ge på längre sikt.

SBTF kommer att sträva efter att närvara särskilt vid ett PPP: Event.

Det finns cirka 10 paket att ansöka om.