ENGAGEMANG & LEDARESKAP

PPP ENGAGEMANG & LEDARSKAP

Detta projektstöd vill erbjuda föreningarna en möjlighet att söka medel för att stärka engagemang och kunskap i föreningen från fler människor.

Ett vanligt förekommande hinder hos många föreningar handlar om att få personer har hand om väldigt mycket. Ett exempel på en framgångsnyckel för en modern och levande föreningsverksamhet är att kunna ha fler som engagerar sig och där insatsen blir mindre och mer fokuserad.

Ofta kan det handla om hur vi ställer frågan, om vi överhuvudtaget ställer den.Vi tror att en framgångsnyckel för en lyckad rekrytering till diverse arbetsuppgifter är att man identifierar uppgifter i förening mer utifrån vilken expertis som människor utanför pingishagen besitter.

Några exempel på aktiviteter:
• Förälder till vardags arbetar som programmerare/systemtekniker. Föreningen ser en möjlighet i att förbättra sin hemsida och kommunikation.
• Morförälder jobbade tidigare som kock i ett skolkök. Föreningen ser ett behov att stötta barn- och ungdomar i frågor om kost och bjuder in till informationskvällar med samkväm.
• Syskon är tidigare elitdansare. Föreningen ser ett behov av att utveckla sin träning med fokus på koordination och rörelse.Förening har möjlighet att ansöka om projektstöd för ett sådant utvecklingsarbete.Vad ska ansökan innehålla?Exempel på insatser inom ramen för projektet:
• Inventering av dagliga och utvecklande arbetsuppgifter inom förening
• Föreningsmöten med syfte på rekrytering• Samarbete med lokala SISU
• Föreningsträffar med fokus på implementering• Utbildning
• Dokumentation

Föreningar som presenterar en inventering av föreningens arbetsuppgifter och plan för arbetet där medlemmar matchas för att lösa arbetsuppgifterna kan erhålla stöd för projektet. Hjälp från SBTF:s verksamhetsutvecklare erbjuds föreningen vid behov, och lokala SISU bör engageras.

Möjlighet att ansöka om projekt inom intervallet 5 000 – 20 000 kronor.

Hur går ansökan till?
Ansökan görs av förening i Idrottsmedel. Efter korrekt behandling av SBTF kan ansökan godkännas och föreningen kan sätta igång sitt projekt.

Projektstöd betalas ut 50 % vid projektets start och 50 % efter projektets godkända redovisning.